PTS öppnar upp auktion för 450 MHz-bandet

Målet med auktionen runt 450 MHz-bandet är att mobilt bredband ska täcka ännu större del av Sveriges yta med högre lägsta bandbredd.

Post- och telestyrelsen, eller PTS som myndigheten kallas, arbetar för att alla i Sverige ska ha god tillgång till telefoni, bredband och gammal hederlig analog post. Utbredd tillgång till bredband är svårt i stora delar av landet då befolkningen är utspridda över stora ytor, och av denna anledning har täckningsgraden för 3G- och 4G-uppkopplingar fokuserat på procentuell täckning av invånare istället för yta.

Nu meddelar PTS att de öppnar upp en auktion för frekvensutrymme i 450 MHz-bandet, där målet är att utrymmet ska användas till att ge bättre bredbandstillgång sett till ytan. Det utmärkande med 450 MHz-bandet är att det kan täcka en stor yta per radiomast, men med lägre datakapacitet jämfört med radiofrekvenser i högre frekvensband. Mobila nätverk som 3G- och 4G arbetar exempelvis i frekvensband som 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz och upp till 2600 MHz. Lägre frekvensband ger bättre täckning men sämre bandbredd, och vice versa för högre frekvensband.

Auktionen kommer med ett antal krav för den operatör som vill skicka in en ansökan. Tillståndshavaren måste exempelvis använda frekvensutrymmet till att täcka minst 80 procent av ytan i varje län i landet. Utöver detta ska även en minsta bandbredd på 5 Mbit/s i nedlänk och 128 Kb/s i upplänk uppnås. Detta kan användas till att ge landsbygd som annars inte har tillgång till bredbandsuppkoppling möjlighet att koppla upp sig, och 450 MHz-bandet kan också bli ett komplement till de nuvarande 3G/4G-nätverken och de kommande 5G-nätverken.

De tillstånd som tilldelas gäller från den 5 mars 2020 till 31 december 2044. Ansökningar ska inkomma till PTS senast den 23 januari 2018 och budgivningen ska inledas den 6 februari 2020. Tilldelningen av frekvensutrymmet i 450 MHz-bandet kan alltså sammanstråla med att de första 5G-nätverken blir tillgängliga i Sverige.