EU enas om kontroversiell länkskatt

EU:s lagstiftare har enats om regler för upphovsrätt på nätet, och den så kallade länkskatten. Nu återstår bara godkännande av medlemsländerna och parlamentet.

Efter många turer genom EU:s byråkrati har nu unionens lagstiftare enats om nya regler för upphovsrätt på internet, vilket ska ge ersättning för skapat innehålls som sedan delas på nätet. Den kontroversiella länkskatten har kritiserats för att slå hårt mot teknikbolag och även användare. Det har rentav talats om slutet på ett fritt internet.

EU:s nuvarande regler kring upphovsrätt är gamla och dåligt anpassade till dagen digitala värld. Men det är två saker som framförallt väckt debatt i förslaget. Dels att företag som Google kommer att tvingas betala ersättning för att länka exempelvis nyheter, och dels att tjänster som Youtube och Instagram måste implementera filter för att förhindra uppladdning av upphovsrättsskyddat material.

Axel Voss är ansvarig förhandlare i EU-parlamentet, och delar inte kritikers oro över hur den nya lagstiftningen ska påverka nätet. Enligt honom kommer ansvaret att stoppa skyddat material att ligga på plattformarna och inte på användarna. Han säger till Sveriges Radio:

– Att det skulle vara slutet på ett fritt internet är nonsens. Youtube kommer finnas kvar, användare kommer kunna vara kreativa och ladda upp memer.

En av kritikerna är Julia Reda som tillhör det tyska Piratpartiet, och hon delar inte Voss optimistiska hållning. Hon säger:

– Användare kommer se blockering på grund av upphovsrätt, och blockering av deras konton även i fall där uppladdningar är lagliga.

Efter att lagstiftarna nu är överens återstår egentligen bara ett formellt godkännande av medlemsländerna och parlamentet innan de nya bestämmelserna kan träda i kraft.

Vad tycker du om "länkskatten" och det nya lagförslaget? Är det slutet på ett fritt internet, eller en nödvändig uppdatering av upphovsrättslagen? Diskutera här i kommentarerna!

Läs mer:

Källa: Sveriges Radio