Rapport: Mobildata i Sverige – bra men med orosmoln på horisonten

I en stor undersökning av statusen för mobila nätverk i Norden ligger Sverige bra till, men för 4G-generationen finns orosmoln.

I Sverige har vi under många år kunnat njuta av god 3G- och 4G-täckning, och vi har ofta lyfts fram som ett ledande land inom mobil datatäckning och mobila datahastigheter. I en ny rapport om de nordiska mobilnäten visar det sig dock att Sverige har börjat tappa på senare år.

Det är organisationen Opensignal som utfört undersökningen och som helhet målar resultatet upp en positiv bild av den mobila situationen i Norden. När våra kollegor hos SweClockers gjorde en djupgående undersökning om den kommande 5G-tekniken kommenterade många läsare om en upplevd undermålig täckning och bandbredd i svenska 4G-nät, något som Opensignals undersökning motbevisar.

Sverige, Norge och Finland kan alla skryta med 4G-täckning som överstiger 80 procent medan Danmark får nöja sig med likaså imponerande 77 procent. Trots att täckningen hamnade något efter var det ändå Danmarks 4G-nätverk som levererade bäst genomsnittlig bandbredd på 24,5 Mb/s och en högsta notering på 30,6 Mb/s.

En trevlig slutsats i rapporten är att 3G-hastigheterna inte heller drabbats negativt av 4G-utbyggnaden. I Danmark, Norge och Sverige kunde genomsnittliga 3G-hastigheter på 7 Mb/s mätas vilket är mycket konkurrenskraftigt internationellt sett.

Vad som inte är lika positivt är att de nordiska länderna kollektivt fallit på den internationella rankingen för 4G-hastigheter. Finland, Norge och Sverige tappar alla ett antal positioner jämfört med konkurrerande regioner och det är endast Danmark som lyckas hålla sig konkurrenskraftiga.

Sett till resultaten för den svenska marknaden får Telia och Tre dela på vinsten för bäst nedladdningshastigheter med strax över 17 Mb/s. Tele2 och Telenor når lägst latenstider och Tele2 når bäst täckning för 4G. Resultaten för 3G-näten är väldigt likartade, vilket inte är så konstigt då operatörerna bygger nät tillsammans utanför storstadsregionerna.

Att Sverige tappar internationellt för 4G-generationen var något som EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark (M) varnade för när han intervjuades av SweClockers inför 5G-reportaget, och hans plan för att återigen få Sverige och EU konkurrenskraftiga med 5G-generationen kan du läsa mer om i reportaget.