Vad är god sed från administratörernas sida?

Tråden skapades och har fått 1 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Det händer ju ibland att administratörer ger sig in och styr en diskussion rent handgripligt genom att ändra text, ta bort eller redigera. Jag är nyfiken på andra användares syn på hur detta bör gå till. Här är några konkreta frågor:

1. Är det ok att administratörer redigerar i ett meddelande?

2. Är det ok att administratörer byter rubrik på en tråd?

3. Är det ok att administratörer redigerar om en tråd, slår ihop två trådar till en och liknande?

4. Om svaret är ja på någon av fråga 1-3 , bör det i så fall tydligt anges att texten/tråden redigerats om av en administratör? Kanske också varför, för att styra diskussionen på rätt köl?

5. När ett meddelande innehåller smärre brott mot reglerna är det ok att det bara raderas eller kan det räcka att den del av meddelandet som bryter mot reglerna tas bort? (Lite överlappar den fråga 1.)

6. Om någon fått ett meddelande raderat/redigerat, bör denne då kontaktas av en admin och få veta varför?

7. När tycker ni att en tråd bör stängas för vidare diskussion? Alltså vid vilka typer och grader av urspårning från ämne, ton med mera...

--

Snälla administratörer, låt nu användarna tycka lite grand innan ni lägger er i diskussionen, hänvisar till redan gällande regler e.t.c!

Jag har redan förklarat för dig vilka regler som gäller för 99mac, dom finns tydligt angivna längst upp på sidan - bifogar en länk här: http://99mac.se/info/villkor.php

Eftersom vi sätter reglerna kan jag snabbt svara på frågorna ovan:

1-3: Ja, detta sker dagligen.

4: Om så behövs skriver vi en kommentar i tråden.

5: Vi tar bort övertramp eller hela inlägget eller hela tråden beroende på situationen.

6: Vi försöker alltid kontakta den som bryter mot reglerna men vi är inte ens 10 personer och vi har 12.000 medlemmar och 600-900 inlägg per dag. Det finns undtantag med andra ord.

7. Vi följer vårt regelverk men seniormoderatorer och administratörer har eget veto om det sker till det allmänna bästa. Trådarna blir "osynliga" och man kan ångra sig om det behövs vid ett senare tillfälle, exempelvis när en situation lugnat ner sig.

Jag kommer inte ge dig någon möjlighet att driva en egen kampanj, här är det våra regler som gäller. Vi har flera års erfarenhet av att driva forum och 99mac har överlevt många svåra situationer genom att bygga upp ett alltmer omfattande regelverk. Det är inte en slump att 99mac är vad det är idag, det är svårt att få tusentals människor med helt olika bakgrund att samsas på det sätt som sker dagligen här.

1
Bevaka tråden