• Medlem
  • Uddevalla
  • 2006-08-22 19:54

Eftersom jag inte är behörig till att göra inlägg i "Jobb och projekt" så svarar jag här...

Kolla in den här sidan finns en hel del att kolla när Du drar igång:
http://www.nutek.se/