Precis som Apples ramverk ska Googles mjukvaruplattform AR Core ligga till grund för upplevelser runt förstärkt verklighet på Android-plattformen.

Läs hela artikeln här