De unga verkar välbekanta med Snapchat, men andelen vuxna användare ökar. Här kommer därför en snabbkurs till den lite svårbemästrade appen.

Läs hela artikeln här