• Medlem
  • Skräckholm
  • 2018-09-26 14:04

Hur kommer jag åt min timecapsule via WAN och från iOS? Jag har regim reda på publik IP och ställt in "allow access over WAN" i routern.