• Medlem
  • Barentsburg
  • 2020-10-20 20:14

iOS 14.1 innehåller förbättringar och buggfixar för iPhone.

• Innehåller stöd för uppspelning och redigering av 10-bitars HDR-video i Bilder för iPhone 8 och senare.
• Åtgärdar ett problem som ledde till att en del widgetar, mappar och symboler visades med minskad storlek på hemskärmen.
• Åtgärdar ett problem som ledde till att appar kunde tas bort från mappar när widgetar drogs på hemskärmen.
• Löser ett problem med vissa mejl i Mail som skickades från ett felaktigt alias.
• Löser ett problem som kunde förhindra att inkommande samtal visade regioninformation.
• Löser ett problem på vissa enheter där val av zoomat visningsläge och en alfanumerisk lösenkod kunde leda till att nödsamtalsknappen på låsskärmen överlappade med rutan för textinmatning.
• Åtgärdar ett problem som ledde till att en del användare då och då inte kunde hämta eller lägga till låtar i biblioteket när de tittade på ett album eller en spellista.
• Löser ett problem som kunde förhindra att nollor visades i Kalkylator.
• Åtgärdar ett problem med upplösningen för strömmande video som tillfälligt kunde minskas vid början av uppspelning.
• Löser ett problem som förhindrade inställning av en familjemedlems Apple Watch för vissa användare.
• Åtgärdar ett problem som kunde leda till att Apple Watch-boettmaterialet visades felaktigt i Apple Watch-appen.
• Löser ett problem i appen Filer som kunde leda till att en del MDM-hanterade molntjänsteleverantörer felaktigt visade innehåll som ej tillgängligt.
• Förbättrar kompatibiliteten med trådlösa anslutningspunkter från Ubiquiti.

En del funktioner kanske inte är tillgängliga i alla regioner eller på alla Apple-enheter. Information om säkerhetsinnehållet i Apple-programuppdateringar finns på
https://support.apple.com/HT201222

---
Rubrik justerad. /Moderator

Senast redigerat 2020-10-20 20:27