• Medlem
  • International user
  • 2005-09-02 15:47

Det här ämnet har jag varit inne på tidigare men inte med samma fråga. Det är så att jag har en nätverks enhet på vilken jag har ett antal mappar med en Folder Action. Saken är den att det är en Windows server med en appleshared folder. Och som vi vet är inte Windows nätverk de mest stabila och går ner ibland. Vilket har gjort att jag för säkerhetsskull startar om macen varje natt. För att enheten ska monteras automatiskt vid upstart. På så vis garanterar jag att macen inte är försenad mer än en dag med sina automatiserade uppgifter. Nu till det kluriga. Varje månad måste keychain uppdateras. Alltså man ska skriva in lösen för enheten. Sen kommer den ihåg lösen en månad och så ska man igen skriva lösen. Detta vill jag komma ifrån. Jag har försökt med att montera enheten via applescript som startar vid inlogging (inloggningen sker autmatiskt) som utnyttjar shell commandon för att montera enheten. Tyvärr fungera inte detta utan det blir konflikter vilket resulterar i att både keychain och mitt script försöker montera enheten.

Därför vill jag kunna montera enheten långt innan någon anna application som keychain kommer att försöka. Hur gör jag detta? Jag antar att det måste ske vid uppstart innan inloggningen sker. Och behöver man manuellt då avmontera den innan omstart? Jag antar att så inte är fallet utan det räcker att kunna montera den innan inloggning. Tacksam för svar.

Senast redigerat 2005-09-02 16:18