Denna delen av 99 uppdateras inte längre utan har arkiverats inför framtiden som ett museum.
Här kan du läsa mer om varför.
Mac-nyheter hittar du på Macradion.com och forumet hittar du via Applebubblan.

Utvecklare demonstrerar risk för nätfiske i IOS

Utvecklaren Felix Krause återskapar Apples inloggningsrutor för att demonstrera uppenbara risker för nätfiske.

I ett blogginlägg förklarar utvecklaren Felix Krause hur förbluffande enkelt det är att återskapa olika inloggningsrutor i IOS. Som följd av det är det väldigt enkelt att lura ouppmärksamma användare på att skriva in sina lösenord till illasinnade människor. Extra problematiskt är att många är vana vid att inloggningsrutorna kan dyka upp lite när som helst, exempelvis vid uppdateringar av operativsystemet, för appar som har låst sig under installationsprocessen eller för köp inuti appar.

Förutom att vara vaksam och använda sig av tvåfaktorautentisering föreslår Krause att trycka på hemknappen för att se om appen stängs. Om även inloggningsrutan stängs, är det ett försök till nätfiske. Det rekommenderas även att stänga inloggningsrutan och istället gå in i inställningar manuellt. Lösenordsfältet bör lämnas tomt då appen har tillgång till informationen även om användaren trycker på Cancel (Avbryt).

Krause lämnar även ett antal förbättringsförslag till Apple:

  • Istället för att skriva in sitt lösenord i ett popupfönster bör användaren hänvisas till inställningar.

  • Minska antalet tillfällen som användaren ombeds skriva in sina inloggningsuppgifter.

  • Visa en appikon i hörnet av popupfönstret, på samma vis som det redan ser ut i notifikationsrutorna.

Det går även att föreställa sig att systemrutorna borde ha ett unikt utseende som inte på ett enkelt vis kan återskapas av utvecklare, men det är möjligt att det är svårare att uppnå.

Inget är som väntans tider, särskilt om du går och väntar på en iMac med Apples egna processor.

Inom kort kommer 99mac bli Macradion och då blir det en ny plattform med ett betydligt modernare forum.

Då var Apple Watch Series 7 här och ryktena stämde inte i år utan det blev samma design som vi sedan tidigare är vana vid.

Varje resa har ett slut och varje slut har en ny början och nu är det dags för oss att gå över till en modern plattform.

Apples event är över och i detta extra långa avsnitt får vi följa Marcus, Marcus, Dennis och Thor när de följer eventet live tillsammans med efterföljande diskussion om intrycken det gav.

Är du en av de som inte gillade det nya utseendet på Safari i macOS Monterey? Nu kan du lugna dig, Apple har backat på designen.