Denna delen av 99 uppdateras inte längre utan har arkiverats inför framtiden som ett museum.
Här kan du läsa mer om varför.
Mac-nyheter hittar du på Macradion.com och forumet hittar du via Applebubblan.

Forumregler

Villkor och regler
 • Trivsel

  För att hålla diskussionerna på en trevlig och konstruktiv nivå ska alla medlemmar följa de etiska regler som gäller på såväl internet som i det vardagliga livet.

  • Var trevlig och respektera andra.
  • Uttalanden som kan uppfattas som stötande eller kränkande är inte tillåtna. Argumentera gärna, men låt det inte spåra ur till pajkastning.
  • Personliga ärenden, privata diskussioner och liknande får inte förekomma i forumet. Använd i stället forumets funktion för privata meddelanden.
  • Det är inte tillåtet att sprida eller länka till pornografi.
  • Att uttala sig provocerande endast för att reta upp andra (så kallat trollande) är inte tillåtet.
  • Meningslösa inlägg som inte för diskussionen framåt är förbjudna.
 • Innan du skriver

  För att undvika att samma frågor och diskussioner upprepas om och om igen:

  • Läs de klistrade trådarna som finns i respektive forumdel innan du ställer frågor.
  • Använd sökfunktionen. Din fråga kan mycket väl redan vara ställd och besvarad.
 • När du skriver
  • Trådrubriker ska tydligt visa vad tråden handlar om.
  • Trådar ska placeras i den forumdel som bäst passar det behandlade ämnet.
  • Det är inte tillåtet att skapa flera trådar om samma ämne, varken i samma eller olika forumdelar (så kallad korspostning).
  • Om en moderator har låst en tråd, är det inte tillåtet att skapa en ny tråd om samma ämne.
 • Bumpning

  Det är inte tillåtet att skriva inlägg som endast är till för att flytta tråden högre upp i trådlistan (så kallad bumpning).

 • Anmäl olämpliga inlägg

  Medlemmar har möjlighet att rapportera misstänkta regelbrott genom att klicka på knappen ”rapportera inlägg” i inläggets övre kant. Använd gärna denna funktion, men informera inte om det i tråden. Kommentera inte heller regelbrottet i tråden. Sker detta trots allt är det inte tillåtet att klaga på anmälaren.

 • Avatarer
  • Avatarer får inte vara animerade och får inte heller föreställa eller likna något som kan uppfattas som stötande.
  • Avatarer är att betrakta som personliga. Använd därför inte någon annan användares avatar utan tillåtelse.
 • Piratkopiering

  Det är inte tillåtet att sprida länkar till piratkopior. Det är inte heller tillåtet att diskutera hur man kringgår kopieringsskydd eller olovligen kopierar upphovsrättskyddade verk.

  All antydan till innehav av piratkopierat material är förbjuden.

  Trots att det kan vara lagligt att göra privata kopior är diskussioner om detta inte tillåtet. Svensk och internationell lagstiftning är svårtolkad och föränderlig och eftersom forumets moderatorer inte är jurister som kan bedöma varje enskilt fall är samtliga diskussioner av denna typ förbjudna.

 • Brott

  Det är inte tillåtet att uppmana till brott eller sprida uppmaningar till brottsliga handlingar. Allt innehåll regleras av svensk lagstiftning.

 • Marknadsföring och försäljning

  Forumet får inte användas för att skapa eller sprida marknadsföring för egen eller andras verksamhet.

 • Användare
  • Användarkonton är personliga och får inte säljas eller överlåtas. En fysisk person får inte registrera mer än ett användarkonto och det är inte tillåtet att registrera ett nytt om det gamla blir avstängt. För att förebygga missbruk raderas inte användarkonton eller tillhörande uppgifter på begäran. Det är möjligt att byta användarnamn genom att kontakta administratörerna.
  • Representanter från företag i IT-branschen har fritt tillträde till forumet, men måste kontakta administratörerna för att registrera ett officiellt användarkonto. Representanter har tillåtelse att agera som vanliga medlemmar, svara på frågor och hjälpa till med ärenden. All slags reklam och marknadsföring är förbjuden.
 • Synpunkter på moderering eller webbplatsen

  Om du har synpunkter på ett enskilt modereringsfall får du gärna kontakta oss via kontaktformuläret. Skapa inte en tråd om det i forumet. Mer allmänna synpunkter på forumet eller webbplatsen i övrigt går det däremot bra att lämna genom att skapa en tråd i forumdelen Feedback.

Moderatorer

Den dagliga driften av diskussionsforumet sköts av förtroendevalda medlemmar, så kallade moderatorer. Dessa finns för att vara hjälpsamma och göra forumet så trevligt som möjligt, men deras uppgift är också att se till att reglerna följs. För att underlätta moderatorernas arbete kan du anmäla överträdelser genom att klicka på knappen ”anmäl” i inläggets nedre kant. Det går också bra att använda den funktionen för att få hjälp av moderatorerna om du exempelvis råkat stava rubriken på din tråd fel eller av misstag placerat den i en forumdel där den inte hör hemma.

Rättigheter

99 hävdar ingen äganderätt till användargenererad information. Genom att använda 99:s tjänster, lägga ut text, bilder eller annan media, ger du emellertid 99 obegränsat tillstånd att globalt och royaltyfritt reproducera, anpassa och publicera materialet.

Användargenererad information

Vem som helst kan registrera ett användarkonto och använda 99:s tjänster. Alla inlägg i forumet samt kommentarer till artiklar är användargenererad information och återspeglar inte 99:s synsätt eller ståndpunkter.

Personlig integritet

All inkommande datakommunikation lagras, inklusive IP-adresser och annan metadata. Den sparade informationen kan användas för att undersöka och följa upp eventuellt missbruk av tjänsten.