Denna delen av 99 uppdateras inte längre utan har arkiverats inför framtiden som ett museum.
Här kan du läsa mer om varför.
Mac-nyheter hittar du på Macradion.com och forumet hittar du via Applebubblan.

Ny tjänst tar över efter Vattenfalls Energywatch

Utvecklaren Perific meddelar att de jobbar på nytt och att de eventuellt kommer kunna importera data från Vattenfalls nedlagda system.

I slutet av förra året skrev vi om att Vattenfall skulle lägga ner den molntjänst som företagets smarta hemmet-produkter förlitade sig på. Detta innebär i praktiken att produkterna blir oanvändbara från och med 31 juli i år. Utvecklaren bakom molntjänsterna meddelar nu att de kommer jobba vidare med systemet, och ska förhoppningsvis kunna importera data från Vattenfalls molntjänst Energywatch.

Perific heter utvecklaren bakom molntjänsten Energywatch som de utvecklade i samarbete med Vattenfall. Den hårdvara som anslöt till molntjänsten, samt den data som lagrades där, tillhör Vattenfall och dess kunder och kommer alltså bli otillgänglig från slutet av juli månad. Perific jobbar på nästa generations molntjänst vid namn Enegic som ska bygga vidare på arbetet med Energywatch och tillföra nya moderna funktioner.

På vår fråga om huruvida Vattenfall-kunder kommer kunna föra med sig sin data till en annan tjänst svarar Perifics vd Tomas Öquist att företaget hoppas kunna erbjuda detta.

Kommer vi att kunna 'rädda' Energywatch-systemets användardata? Ja och nej, av juridiska och GDPR-skäl har vi inte behörighet till Energywatch-systemets användardata. Däremot har vi just inlett en förstudie över import av användardata som exporterats från Energywatch. Så under förutsättning att vi hittar en hanterbar lösning kommer Energywatch-kunder som så önskar att genom dataexport-funktionen kunna lagra sin historik lokalt och sedan importera denna in i Enegic-systemet.

En potentiell räddning av data för alla besvikna Vattenfall-kunder finns alltså, men befintlig hårdvara kommer inte kunna användas. Perific har ingen juridisk möjlighet att använda Vattenfalls utrustning, och företaget hänvisar istället till att den nya elektroniken kommer erbjuda bättre stabilitet och driftsäkerhet i samverkan med den nya molntjänsten.

Fortsatt besvikelse för Vattenfall-kunder alltså, men med ett litet löfte om att all ansamlad data inte går förlorad.

Perifics svar i sin helhet:

Hos oss på Perific råder för närvarande febril aktivitet med att ta fram nästa generations energimätningsprodukter. Vi känner att vi har något riktigt spännande på gång. Utvecklingen av Energywatch-systemet tillsammans med Vattenfall har gett oss många års erfarenheter och nyttig feedback från alla engagerade kunder om vad som är viktiga egenskaper för produkter som hanterar övervakning, styrning och optimering av elutrustning. Allt detta tar vi nu med oss till lanseringen av det vi kallar Enegic-systemet.

Vilka likheter och skillnader finns det då mellan Energywatch och Enegic? Förutom Energywatch-systemets fördelar med realtidsmätning med hjälp av en liten lokal mätenhet och molntjänst med app-stöd, så har vi i Enegic utvecklat realtidsmätning per fas, effektlarmfunktioner, stöd för solel-produktion och mätning av underförbrukare som billaddare etc. Med andra ord: tydligt fokus på området förbrukning och produktion av högre eleffekter. Önskan om tydlig visualisering av egenproducerad solel samt ökande problem med billaddare som slår ut huvudsäkringar vittnar om att Enegic kommer att fylla ett viktigt behov i det moderna elnätet.

I vilken utsträckning kommer vi då att kunna erbjuda alternativ till Energywatch som Vattenfall avser stänga till hösten? Visualisering av energi- och effektflöden med hjälp av app för telefon eller surfplatta erbjuder vi redan idag. Som nästa Enegic-produkt i turordning står Säker Plugg, vilket kanske mest motsvarar Smartplug i Energywatch. Vi föredrar att säga säkra pluggar eftersom Enegic erbjuder pluggar för mätning och styrning av högre effekter och med funktioner för att säkerställa att el- och brandsäkerhet kan garanteras även med större förbrukare som direktverkande el, billaddare etc. Dessa pluggar kan förstås även styra lågeffektförbrukare som belysning, elektronik etc men det är inte vårt utvecklingsfokus. Däremot avser vi även ta fram en temp- och fukt-givare som kommer att erbjuda motsvarande funktionalitet som Smarttemp och Fukt, i syfte att bl.a. fungera som komplement till värmestyrning.

Kommer vi att kunna 'rädda' Energywatch-systemets användardata? Ja och nej, av juridiska och GDPR-skäl har vi inte behörighet till Energywatch-systemets användardata. Däremot har vi just inlett en förstudie över import av användardata som exporterats från Energywatch. Så under förutsättning att vi hittar en hanterbar lösning kommer Energywatch-kunder som så önskar att genom dataexport-funktionen kunna lagra sin historik lokalt och sedan importera denna in i Enegic-systemet.

Kommer det att gå att återanvända Energywatch-hårdvara i Enegic-systemet? Här blir svaret dessvärre nej. Perific har ingen juridisk möjlighet att återanvända Vattenfalls Energywatch-utrustning. Däremot, eftersom Enegic-systemet bygger på en helt ny plattform, erbjuds den senaste elektroniken med om möjligt ännu bättre driftstabilitet, datahantering och elsäkerhet.

Det nya året 2019 blir således väldigt spännande för oss och för alla er som vill hänga med på vår resa. Teckna er gärna för vårt nyhetsbrev för att ta del av de senaste nyheterna och rapporter från vårt utvecklingslabb. Tveka inte heller att kontakta oss för ytterligare frågor och funderingar. Utvecklingen av Energywatch var starkt kunddriven, och det är väl just därför som produkterna har blivit så uppskattade. Detta tar vi förstås med oss till utvecklingen av Enegic. Och i en tid där elektrifiering och omställning till fossilfritt får allt större utrymme blir energimätning, analys och styrning allt mer relevant. Så låt oss tillsammans utveckla framtidens energiverktyg nu!

Perifics utvecklingsteam

www.perific.com
[email protected]

Visa mer
Kommentarer
6 svar

Inget är som väntans tider, särskilt om du går och väntar på en iMac med Apples egna processor.

Inom kort kommer 99mac bli Macradion och då blir det en ny plattform med ett betydligt modernare forum.

Då var Apple Watch Series 7 här och ryktena stämde inte i år utan det blev samma design som vi sedan tidigare är vana vid.

Varje resa har ett slut och varje slut har en ny början och nu är det dags för oss att gå över till en modern plattform.

Apples event är över och i detta extra långa avsnitt får vi följa Marcus, Marcus, Dennis och Thor när de följer eventet live tillsammans med efterföljande diskussion om intrycken det gav.

Är du en av de som inte gillade det nya utseendet på Safari i macOS Monterey? Nu kan du lugna dig, Apple har backat på designen.