Denna delen av 99 uppdateras inte längre utan har arkiverats inför framtiden som ett museum.
Här kan du läsa mer om varför.
Mac-nyheter hittar du på Macradion.com och forumet hittar du via Applebubblan.

EU har röstat igenom Artikel 11 och 13

De kontroversiella upphovsrättsdirektiven har röstats igenom i EU och nu har medlemsländerna 24 månader på sig att anpassa lagstiftningen.

Under fjolåret var det något av en följetong runt de kontroversiella direktiven för upphovsrätt kallade Artikel 11 och Artikel 13. Den förstnämnda handlar om länkskatt medan Artikel 13 handlar om filtrering av uppladdat innehåll. Igår röstades detta igenom av EU:s parlamentariker.

Båda dessa direktiv är tillägg till vad som kallas Copyright in the Digital Single Market, en samling direktiv runt upphovsrätt som röstades igenom under 2018. Gårdagens omröstning handlade om huruvida samlingsdirektivet skulle godkännas, men också om tilläggen Artikel 11 och 13 skulle justeras på något sätt eller släppas igenom oförändrade, och det sistnämnda blev alltså resultatet.

Totalt röstade 348 ledamöter för att godkänna Copyright in the Digital Single Market, och 274 ledamöter röstade emot. När det gäller tilläggen Artikel 11 och 13 var marginalen däremot lövtunn, där endast fem röster drev igenom att båda direktiven skulle släppas igenom oförändrade. Enligt flitiga politiska kommentatorn och journalisten Emanuel Karlsten var det fyra svenska politiker som röstade för att släppa igenom direktiven oförändrade.

Ledamöter från Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade för att direktiven skulle släppas igenom oförändrade, och enligt Sverigedemokraternas gruppledare Martin Kinnunen var deras två röster ett resultat av feltryckning. Hade deras representanter inte röstat fel hade resultatet alltså varit ännu mindre än de blev i slutändan. Emanuel Karlsten rapporterar också att ytterligare tretton ledamöter röstat fel, vilket alltså skulle lett till motsatt resultat om de röstat som tänkt.

Artikel 11 och 13 har kritiserats hårt under fjolåret, där motståndarna menar att förslagen skulle innebära en inskränkning av yttrandefriheten på internet. EU menar att så inte är fallet, och i ett inlägg på unionens officiella webbplats skriver de att webbplatser som hyser användarskapat innehåll inte måste upprätta uppladdningsfilter.

EU argumenterar vidare att direktiven snarare kommer tvinga vissa plattformar på internet att sluta avtal med innehållsskapare om de vill publicera exempelvis musik och video. Om sådana avtal inte har etablerats måste webbplatserna "anstränga sig så gott det går" för att se till att det inte är möjligt att ladda upp upphovsskyddat innehåll på sajten.

En begränsning som kritiserats på förhand är användningen av så kallade GIF-bilder som kombinerar bild och ljud i bildformat. Dessa används flitigt i meme-kulturen på internet, och direktiven som röstades igenom igår kommer inte begränsa användningen av dessa. Tidigare har det varit på förslag att medlemsländerna själva skulle fått rösta om GIF-bilder skulle ingå i uppladdningsfiltreringen, men det blir nu obligatoriskt att tillåta dessa.

Nästa steg i processen är att förslaget måste officiellt godkännas av EU-rådet, vilket sannolikt sker inom ett par veckor. Om och när förslaget godkänts i EU-rådet har medlemsländer en period om 24 månader på sig att tolka direktiven och införa den i lagstiftningen för sina respektive länder.

Källa:

Vad är Artikel 11 och 13?

Artikel 11 är direktivet för så kallad länkskatt, som i praktiken innebär att stora nyhetssajter eller sociala medier-plattformar ska betala avgift för att länka till artiklar och innehåll på andra sajter, exempelvis nyhetssidor.

Artikel 13 är vad som kallas uppladdningsfiltret och går i praktiken ut på att webbplatser behöver införa ett filtrering för innehåll som laddas upp till sajten. Filtret ska automatiskt kunna identifiera och blocka upphovsskyddat material så som bilder, video och ljud.

Kommentarer
19 svar

Inget är som väntans tider, särskilt om du går och väntar på en iMac med Apples egna processor.

Inom kort kommer 99mac bli Macradion och då blir det en ny plattform med ett betydligt modernare forum.

Då var Apple Watch Series 7 här och ryktena stämde inte i år utan det blev samma design som vi sedan tidigare är vana vid.

Varje resa har ett slut och varje slut har en ny början och nu är det dags för oss att gå över till en modern plattform.

Apples event är över och i detta extra långa avsnitt får vi följa Marcus, Marcus, Dennis och Thor när de följer eventet live tillsammans med efterföljande diskussion om intrycken det gav.

Är du en av de som inte gillade det nya utseendet på Safari i macOS Monterey? Nu kan du lugna dig, Apple har backat på designen.