Denna delen av 99 uppdateras inte längre utan har arkiverats inför framtiden som ett museum.
Här kan du läsa mer om varför.
Mac-nyheter hittar du på Macradion.com och forumet hittar du via Applebubblan.

Airdisk problem relaterat till gammal time machine anslutning.

Tråden skapades och har fått 1 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1
  • Medlem
  • 2012-01-05 17:42

När jag hade Snow Leopard installerat så använde jag Airdisk för timemachine backup, men slutade när lion installerades pga problem och körde via usb istället.

Nu kör jag med en annan disk med två partioner ansluten till airporten, med namnen Backup och Media.
Problemet är att disken varvar upp och stängs ner lika fort var 10 minut på ett ungefär, Min lion installation försöker köra time machine till den men inser att det inte finns nått där att ta backup till och unmountar disken.
Bytte namn på partitionen för att se om det blev några förändringar, nu unmountas disken konstant, mitt i filöverföringar då jag använder den till min ATV2.

Kan man tabort gamla referenser till TM? Har googlat men inte blivit nå klokare.

Jan 5 17:10:21 user-macbook-pro mds[41]: ERROR: _MDSChannelInitForAFP: AFPSendSpotLightRPC failed -1
Jan 5 17:10:51 user-macbook-pro com.apple.backupd[8098]: Starting standard backup
Jan 5 17:10:51 user-macbook-pro com.apple.backupd[8098]: Error -35 while resolving alias to backup target
Jan 5 17:11:01 user-macbook-pro com.apple.backupd[8098]: Backup failed with error: 19
Jan 5 17:11:36 user-macbook-pro UserEventAgent[134]: *** mach_port_mod_refs returned error 15
Jan 5 17:11:43 user-macbook-pro com.apple.launchd.peruser.501[129] (com.apple.locationmenu): Throttling respawn: Will start in 3 seconds
Jan 5 17:11:45 user-macbook-pro com.apple.backupd[8098]: Starting standard backup
Jan 5 17:11:45 user-macbook-pro com.apple.backupd[8098]: Error -35 while resolving alias to backup target
Jan 5 17:11:46 user-macbook-pro UserEventAgent[134]: *** mach_port_mod_refs returned error 15
Jan 5 17:11:55 user-macbook-pro com.apple.backupd[8098]: Backup failed with error: 19
Jan 5 17:12:59 user-macbook-pro com.apple.usbmuxd[31]: _SendDetachNotification (thread 0x7fff7581c960): sending detach for device 58:55:ca:c3:c4:[email protected]::5a55:caff:fec3:c4e4._apple-mobdev._tcp.local.: _BrowseReplyReceivedCallback got bonjour removal.

  • Medlem
  • 2012-01-13 23:49

https://discussions.apple.com/thread/2385751?start=0&tstart=0
Apparent spontaneous unmount of network volumes

Verkar vara ett relaterat problem, körde en diskreparation på disken och den hade "Felaktigt utökad antal attribut".
Problemet löst för tillfället.

Jan 13 22:51:17 user-macbook-pro kernel[0]: ASP_TCP Disconnect: triggering reconnect by bumping reconnTrigger from curr value 1 on so 0xffffff8014f3c7d8
Jan 13 22:51:17 user-macbook-pro kernel[0]: AFP_VFS afpfs_DoReconnect started /Volumes/Film prevTrigger 1 currTrigger 2
Jan 13 22:51:17 user-macbook-pro kernel[0]: AFP_VFS afpfs_DoReconnect: doing reconnect on /Volumes/Film
Jan 13 22:51:17 user-macbook-pro kernel[0]: AFP_VFS afpfs_DoReconnect: posting to KEA EINPROGRESS for /Volumes/Film
Jan 13 22:51:17 user-macbook-pro kernel[0]: AFP_VFS afpfs_DoReconnect: Max reconnect time: 30 secs, Connect timeout: 15 secs for /Volumes/Film
Jan 13 22:51:17 user-macbook-pro kernel[0]: AFP_VFS afpfs_DoReconnect: connect to the server /Volumes/Film
Jan 13 22:51:17 user-macbook-pro kernel[0]: AFP_VFS afpfs_DoReconnect started /Volumes/STUFF prevTrigger 1 currTrigger 2
Jan 13 22:51:17 user-macbook-pro kernel[0]: AFP_VFS afpfs_DoReconnect: reconnect already in progress for /Volumes/STUFF, going back to wait
Jan 13 22:51:17 user-macbook-pro kernel[0]: AFP_VFS afpfs_DoReconnect: Logging in with uam 13 /Volumes/Film
Jan 13 22:51:17 user-macbook-pro kernel[0]: AFP_VFS afpfs_DoReconnect: Restoring session /Volumes/Film
Jan 13 22:51:17 user-macbook-pro kernel[0]: AFP_VFS afpfs_DoReconnect: Primary Reconnect failed 5 on /Volumes/Film
Jan 13 22:51:17 user-macbook-pro kernel[0]: AFP_VFS afpfs_DoReconnect: trying Secondary Reconnect on /Volumes/Film
Jan 13 22:51:17 user-macbook-pro kernel[0]: AFP_VFS afpfs_DoReconnect: get the reconnect token
Jan 13 22:51:18 user-macbook-pro kernel[0]: AFP_VFS afpfs_DoReconnect: already reconnected socketID 2 on /Volumes/STUFF
Jan 13 22:51:18 user-macbook-pro kernel[0]: AFP_VFS afpfs_DoReconnect: trying secondary reconnect /Volumes/STUFF
Jan 13 22:51:18 user-macbook-pro kernel[0]: AFP_VFS afpfs_DoReconnect: get the reconnect token
Jan 13 22:51:20 user-macbook-pro kernel[0]: utun_ctl_connect: creating interface utun0
Jan 13 22:51:20 user-macbook-pro kernel[0]: utun0: attached with 0 suspended link-layer multicast membership(s)
Jan 13 23:00:23 user-macbook-pro kernel[0]: IOSurface: buffer allocation size is zero
Jan 13 23:01:55 user-macbook-pro kernel[0]: AFP_VFS afpfs_DoGetVolParms: GetVolParms failed 2, unmounting vol
Jan 13 23:01:55 user-macbook-pro kernel[0]: AFP_VFS afpfs_unmount: /Volumes/STUFF, flags 524288, pid 253
Jan 13 23:01:55 user-macbook-pro kernel[0]: AFP_VFS afpfs_DoGetVolParms: GetVolParms failed 2, unmounting vol
Jan 13 23:01:55 user-macbook-pro kernel[0]: AFP_VFS afpfs_unmount: /Volumes/Film, flags 524288, pid 253
Jan 13 23:01:55 user-macbook-pro kernel[0]: AFP_VFS afpfsCacheLookup: got 2 on root vnode, unmounting vol

1
Bevaka tråden