Enligt MacNN: Apple Music subscriptions kill ALAC playback on iOS så är Apple Music i praktiken inte kompatibelt med ALAC, Apple Lossless Audio Codec, på IOS-enheter. Artikeln berör även att man med Apple Music aktivt inte längre kan synka lokalt, utan att det sker via Apple Music.

Ursprungligen av http://www.macnn.com/articles/15/08/14/high.resolution.audio.codec.and.apple.music.incompatible.129964:

"we can now confirm that activating an Apple Music subscription kills ALAC playback on your iPhone. How so? When you activate an Apple Music subscription, you lose access to your local library and local syncing capabilities. Instead, your local library is matched with songs in the Apple Music library

Where your files aren't matched, they are converted locally on your Mac into AAC 256kbps files, and uploaded to Apple's server -- and that's that. No more ALAC on your iPhone, despite your iPhone's ability to play ALAC files in all their glory. For many, this won't be an issue. For some, like me, it's a big issue."

(Att de kodas om lokalt betyder givetvis inte att ALAC-versionen försvinner, men den synkas inte liksom alla andra filformat vad jag kan förstå)

En möjlig workaround kan vara att lägga över ALAC-filer manuellt med program som Imazing. Personligen kodar jag om allt till 128 kbps AAC vid synk själv för att få plats med hela mitt bibliotek på min 64gb iPhone 5s, utom min egen musik som jag p g a detta redan lägger över manuellt i AIFF-format.

Om detta betyder att alla steg mot att Apple skulle kunna börja sälja även högkvalitativa musikfiler endast var en fin fantasi är för tidigt att säga, men när sådana här problem uppstår är det nödvändigt att användare som berörs talar om för Apple vad problemet är och hur det skulle kunna bli bättre istället för att som en Apple-apologet tyst acceptera försämringar.

Ett bra sätt är att använda Apple's feedbackformulär. Det finns vad jag ser ingen särskild för Apple Music, men Apple iTunes Feedback är kanske ett mer lämpligt alternativ i det här fallet.

Senast redigerat 2015-08-31 12:40