Klicka bilden nedan. Ser animeringen ok ut i webbläsaren?
Tiden per ruta är 1 sek, 2 sek, 5 sek.

Dra sen bilden till skrivbordet, markera och kör Quicklook. Tidsinställningen hoppar ett steg fel i de Catalina-macar jag testat på. Gäller alla gif inte bara det här exemplet.