§ 7 Piratkopiering

Det är inte tillåtet att sprida länkar till piratkopior. Det är inte heller tillåtet att diskutera hur man kringgår kopieringsskydd eller olovligen kopierar upphovsrättskyddade verk.

All antydan till innehav av piratkopierat material är förbjuden.

Trots att det kan vara lagligt att göra privata kopior är diskussioner om detta inte tillåtet. Svensk och internationell lagstiftning är svårtolkad och föränderlig och eftersom forumets moderatorer inte är jurister som kan bedöma varje enskilt fall är samtliga diskussioner av denna typ förbjudna.

_______________________________________________

Q: Varför existerar regel 7? Det borde väl vara fritt att diskutera piratkopior?
A: Piratkopiering är ett brott och diskussioner om hur det går till att piratkopiera kan mycket väl klassas som ”medhjälp till brott mot upphovsrättslagen”. 99 följer svensk lagstiftning.

Q: Varför är det förbjudet att diskutera piratkopior, när ni skriver nyheter om exempelvis The Pirate Bay?
A: Redaktionen är ansvarig för sina egna handlingar, men kan även ställas till svars för allt som sker på webbplatsen i övrigt. Därför har vi särskilda forumregler som inte nödvändigtvis är applicerbara på det redaktionella innehållet. Det är tillåtet att diskutera fenomenet piratkopiering, men för enskilda kopior gäller regel 7.

Q: Varför är ni så hårda med regel 7, man får ju inte ens nämna att man piratkopierar?
A: Anledningen till den svepande formuleringen är att regeln ska vara så lätt att tolka och efterleva som möjligt, både för användare och moderatorer. Det handlar också om en förebyggande åtgärd. Erfarenheterna visar att trådar där användare öppet skyltar med piratkopiering löper stor risk att gå över till diskussioner om hur man piratkopierar.

Q: Varför tar ni ställning emot piratkopiering?
A: 99 tar inte ställning för eller emot piratkopiering. Regel 7 är en anpassning till svensk lagstiftning.

Q: Är det tillåtet att länka till fildelningssajter eller att hjälpa någon att kringgå kopieringsskydd?
A:
Kort och gott, nej. Att länka och hjälpa till kan mycket väl falla in under ”medhjälp till brott mot upphovsrättslagen”, hur oskyldigt syftet än må vara.

Q: Emulatorer är ju lagliga, får man diskutera det?
A: Det är tillåtet att diskutera emulatorer och emulering så länge piratkopior hålls utanför diskussionen. Tyvärr verkar detta vara svårt att efterleva, varför trådar som behandlar dessa ämnen ofta måste låsas av moderatorerna.

Q: Så kallad "abandonware" är gamla spel eller program som inte säljs längre. Vad gäller i dessa fall?
A: Termen "abandonware" är vansklig och ofta missvisande. Att ett gammalt spel eller program inte längre finns att köpa i butik betyder inte att det är fritt fram att kopiera. Ofta innehar någon fortfarande upphovsrätten, även i fall där utvecklaren/utgivaren inte längre är aktiv (t.ex. gått i konkurs). Därför finns inget särskilt undantag för gammal mjukvara – regel 7 gäller.

Q: Chippning och flashning av konsoler då?
A: Juridiskt sett är detta en svårtolkad gråzon, men så länge diskussionen inte handlar om att olovligen kopiera spel eller annan mjukvara kan vi tillåta denna typ av frågor i forumet.

Q: Jailbreak och "upplåsta" telefoner kan användas för piratkopiering, vad gäller i dessa fall?
A: Vår samlade bedömning är att själva upplåsningsförfarandet, det vill säga att utföra ett jailbreak (eller motsvarande), inte bryter mot några lagar och därför kan vi tillåta denna typ av frågor i forumet. Handlar diskussionen däremot om att utföra ett jailbreak i syfte att piratkopiera faller frågan under regel 7.

Q: Är det tillåtet att diskutera utvecklingsversioner av mjukvara, som egentligen inte är till för allmänheten?
A: Så länge någon inte uttryckligen skriver att utvecklingsversionen används utan tillåtelse vet vi inte om något upphovsrättsbrott begåtts. Därför tillåts dessa diskussioner i forumet.

Q: Hackintosh och liknande modifikationer bryter mot Apples EULA (användaravtal), borde inte detta vara förbjudet att diskutera?
A:
EULA är ett civilrättsligt avtal mellan den enskilda användaren och Apple. Det är därmed ingenting som berör 99.

---

TILLÄGG: Förtydligande diskussion angående § 7 finns här.

Citat:

”Följande gäller från och med nu:

Två typer av äldre macdatorer kan få diskuteras:

1. Gamla macar som i egentlig mening har fallit ur bruk.
2. Nyare macar som kan köra senare/senaste macOS om man moddar dem.

Där kan man få skriva hur man går till väga och hur man hittar programvara.

/Moderator på forumägarens vägnar”

Senast redigerat 2020-10-27 22:25