Vill du inte bli störd nattetid finns en användbar funktion i IOS i form av Stör ej-läget i IOS, och så här används det.

Läs hela artikeln här