Snapchat gör det nu möjligt för dig att pryda dina snaps med platsspecifika dekaler.

Läs hela artikeln här