Vill du vara chef över belysningen hemma och välja vilken plats, eller vilken vinkel ljuset skall komma ifrån? Självklart vill du det.

Läs hela artikeln här