• Wisserbesser
  • Uddevalla
  • 2021-01-25 09:32

Här kommer ännu en tråd "Vad är det som tar upp allt utrymme på min disk?" men med en twist:
Jag har i normalfallet 50 av 500GB ledigt. Men rätt som det är dippar det ner till 0-1GB. Med alla problem som det innebär. Strax därefter har jag åter 50GB ledigt.
Då är det försent att köra Grandperspective/Daisydisk/Omnidisk Sweeper.

Kör TM/Arq (dessa är huvudmisstänkta), men hur skall man angripa problemet?

Citat:

När mindre än 10% ledigt, logga vad som tar upp plats på disk, logga vilka filer som skapas/ändras.

Första delen, att periodiskt övervaka ledigt utrymme görs enkelt (tror jag), men resten?