• Medlem
  • 2021-12-29 00:49

Min fråga, berör väl alla olika ämnen.

Men har iPhone,iPad, MacBook, Apple TV.

Jag har gammal bilder, via icloud på alla enheter. Går det Säkerhets kopiera allla enheter.
Slänga allt, å sedan börja på en ny säkerhetskopiering Men med samma enheter?
Alt stänga av tex bilderna från iPhone till ex Mac.

Eller bara lagar dom på icloud å inte visa på
Någon enhet

Ja ni förstår säkert mitt problem
Med vänlig hälsning,