Denna delen av 99 uppdateras inte längre utan har arkiverats inför framtiden som ett museum.
Här kan du läsa mer om varför.
Mac-nyheter hittar du på Macradion.com och forumet hittar du via Applebubblan.
Richard Rönnbäck
  • Plats Norrtälje
  • Sysselsättning Tidigare anställd på Adobe som produktansvarig för InDesign, Illustrator, PageMaker mm. Numera egen, med effektivisering av arbetsflöden och automatisering som specialitet.
  • Registrerad 2002-10-11
  • Senast aktiv 2018-11-15
  • Antal inlägg 8245

Senaste händelserna