Denna delen av 99 uppdateras inte längre utan har arkiverats inför framtiden som ett museum.
Här kan du läsa mer om varför.
Mac-nyheter hittar du på Macradion.com och forumet hittar du via Applebubblan.

Övriga enheter, mjukvara och tillbehör

Windows, Android, Linux, Chromebooks samt datorer, mjukvara och tillbehör som inte passar någon annanstans.
Ämne
Senaste svar